Protez Tırnak Eğitimi

PROTEZ TIRNAK EĞİTİMİ

ALAN : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
MESLEK
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, protez tırnak tekniklerine ilişkin
olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine
sahip kişidir

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

  İSTİHDAM ALANLARI
  Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri
  dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
  1. Bay-bayan kuaför salonlarında,
  2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
  3. Termal merkezlerde,
  4. SPA & Wellness merkezlerinde,
  5. TV kanallarında,
  6. Tiyatro salonlarında,
  7. Sinema stüdyolarında,
  8. Kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

  EĞİTİMÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
  1. Meslekî Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki
  işletmelerde eğitim verilmektedir.
  2. Programın uygulanabilmesi için güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı
  standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER
  1. Programın uygulanmasında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim
  almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde güzellik ve saç bakım hizmetleri
  alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından
  yararlanılabilir.
  3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
  1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
  2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
  3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
  4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
  faaliyetleri değerlendirilecektir.

  BELGELENDİRME
  Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
  kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
  yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  · Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
  eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  · Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
  aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
  mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  · Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
  mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
  değerlendirilecektir.
  · Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  · Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
  istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  · Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
  kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
  1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
  alarak diploma programını tamamlayabilir.
  2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
  alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ
  1. Meslek programının toplam eğitim süresi 440/264 saat olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
  modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
  uygulanır.
  1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
  2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
  4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
  uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
  planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, güzellik ve
  saç bakım hizmetleri alanında çalışan firmalar ve meslek elemanları ile işbirliği
  yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
  Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
  1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
  3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.
  5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
  tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

  EĞİTİMÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
  uygulamaları yapılır.

  MESLEKî GELİŞİM MODÜLLERİ
  1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve meslekî gelişmesine
  yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
  yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi
  gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

  2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslar arası iş gücünden
  beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

  3. Meslekî gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
  öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
  seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

  4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün meslekî gelişim modüllerini
  tamamlamış olacaklardır.

  5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
  kullanılabilecektir.

  Protez Tırnak Eğitimi

  Protez Tırnak Eğitimi” üzerine bir düşünce

  • 10 Şubat 2021, 16:58
   Permalink

   Merhaba protez tirnak eğitimi ile ilgili bilgi almak istiyorum fiyatı mazeme dahili kur saatleri

   Cevapla

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  T.C MEB ÖZEL ELİT ESTETİSYENLİK VE MASAJ KURSU