Profesyonel Makyaj Eğitimi

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.
Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

  ALAN : GÜZELLİK ve CİLT BAKIM HİZMETLERİ

  MESLEK : MAKYÖR-MAKYÖZ

  MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

  MESLEK ELEMANI TANIMI
  Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, makyaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  GİRİŞ KOŞULLARI
  1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
  2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

  İSTİHDAM ALANLARI
  Makyör-Makyöz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  • Güzellik salonları ve merkezlerinde,
  • TV kanallarında,
  • Tiyatro salonlarında,
  • Sinema stüdyolarında,
  • Kozmetik satış noktaları,
  • Kozmetik imalatçılarında ,
  • Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  • Sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
  • Programın uygulanabilmesi için Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  • Programın uygulanmasında Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
  • Programın uygulanmasında gerektiğinde Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
  • Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

  • Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
  • Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
  • Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
  • Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

  BELGELENDİRME

  • Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

  • Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
  • Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  • Meslek programının toplam eğitim süresi 920/568 saat olarak planlanmıştır.
  • Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

  • Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
  • Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  • Bireylerin aktif olması sağlanır.
  • Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
  • Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  • Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
  Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

  • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  • Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
  • Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

  MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

  • Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
  • Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  • Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
  • Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
  • Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

  KAZANDIRILAN YETERLİKLER
  DERSİN MODÜLLERİ

  • Sosyal Hayatta İletişim
  • İş Hayatında İletişim
  • Diksiyon
  • Kişisel Gelişim
  • Girişimcilik
  • Çevre Koruma
  • Meslek Etiği
  • İş Organizasyonu
  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  • Araştırma Teknikleri

  MODÜL VE İÇERİKLERİ

  • Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
  • Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
  • (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.
  • Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
  • Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
  • Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
  • Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
  • Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

  NOT: Makyör – Makgöz Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

  YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

  MODÜLLER

  • Nokta ve Çizgi
  • Açık. Koyu, Işık ve Gölge
  • Tasarı İlkeleri
  • Renk
  • Doku
  • Strüktür
  • Perspektif
  • Kişisel hazırlık ve Hijyen
  • Müşteri Karşılama ve Uğurlama
  • Saç ve Cilt Analizi
  • Salon Hazırlığı ve Hijyeni
  • Dekolte ve yüz masajı
  • Kaş Kirpik Şekillendirme
  • Makyaj
  • Cilt Bakımı Kozmetikleri
  • Makyaj Kozmetikleri
  • Işıklandırma makyajı
  • Fantastik makyaj
  • Tiyatro makyajı

  TOPLAM :920/568

  Profesyonel Makyaj Eğitimi

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  T.C MEB ÖZEL ELİT ESTETİSYENLİK VE MASAJ KURSU